TĀLĀKĀS IZGLĪTĪBAS CEĻI PĒC 9. UN 12.KLASES

Infografika izskaidro, kāds ir tālākās izglītības iespējas pēc pamatizglītības un kādas pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.
Tajā norādīts, cik ilgs laiks jāvelta katram izglītības ceļam un kādu profesionālās kvalifikācijas līmeni var iegūt.

http://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.pdf