Mācību programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programma kods - 21011121
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods - 31011011
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma kods - 31011021 
Vispārējās vidējās izglītības programma kods - 31016011