Mācību programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programma kods - 21011121

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods - 31011011

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma kods - 31011021

Vispārējās vidējās izglītības programma kods - 31016011