KAS TEV JĀZINA PAR SEVI, LAI VEIKSMĪGI PLĀNOTU KARJERU?

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu.
Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi.
Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf