KĀ PLĀNOT KARJERU?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas.
Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_screen.pdf