Uzņēmējdarbības un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas veidošanai nav apstiprinājums saturam, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

 Programma  Erasmus+
 Pamatdarbība  Sadarbība izglītības jomā un labas prakses apmaiņa
 Darbība  KA201 – Stratēģiskā partnerība
 Projekta nosaukums  Uzņēmējdarbības un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai
(Enhancing enTreprenEuriAl steM Skills for new digiTal cAreeRs (TEAM_STAR))
 Projekta numurs  2020-1-LV01-KA201-077448
 Projekta norises laiks  01.11.2020. – 31.10.2022.
 Dalībnieki  
  • Latvijas Kultūras koledža (Latvija)
  • ISMA vidusskola “Premjers” (Latvija)
  • CERI institūts (Bulgārija)
  • Profesionalna Targovska Gimnazia Burgas (Bulgārija)
  • EU-Track (Itālija)
  • I.T.S A.Bianchini (Itālija)
  • Panepistimio Thessalias universitāte (Grieķija)
 Projekta koordinators  Latvijas Kultūras koledža (Latvija)
 Projekta mērķis  
  • veicināt uzņēmējdarbības un STEM prasmju attīstību, pielietojot dizaina domāšanas pieeju;
  • - izveidot ietvaru uzņēmējdarbības, STEM prasmju un dizaina domāšanas pieejas integrēšanai apmācības programmās;
  • - izstrādāt apmācības programmu uz EntreComp Framework un Eiropas digitālo kompetenču ietvara bāzes, iekļaujot 3D apmācības iespējas
 Projekta mājaslapa  teamstarproject.eu

Lasīt tālāk