6. starptautiskā zinātniskā konference “Skolēnu matemātikas, informācijas tehnoloģiju un ekonomikas projektu darbi” (Lietuva)

2018. gada 2. martā Šauļu universitātē (Lietuva) norisinājusies 6. starptautiskā zinātniskā konference “The school students' project works of mathematics, information technology and economics” (“Skolēnu matemātikas, informācijas tehnoloģiju un ekonomikas projektu darbi”), kurā piedalījās un kļuva par laureātiem ISMA “Premjers” vidusskolas divi vecāko klašu skolēni.

Matemātikas pasniedzējas, docentes, Dr.sc.ing. Tatjanas Šamšinas vadībā 11. klases skolēni Mihails Usatihs un Dmitrijs Šamšins prezentējas savus projekta darbus (ZPD) matemātikā “Origami construction: artwork behind mathematics” (“Origami konstrukcija: mākslas darbs aiz matemātikas”) un „Conic sections as second degree curves and their amazing properties“ (“Koniskās sekcijas kā otrās pakāpes līknes un to pārsteidzošās īpašības”). Abus darbus skolēni prezentēja angļu valodā un ieguva žūrijas augsto vērtējumu. Konferences beigās ziņotāji un viņu vadītāja saņēma balvas un sertifikātus.

Bez tam, sadarbība starp mūsu skolu un citām skolām Rīgā zinātniskajā plānā ir kļuvusi par labu tradīciju. Šogad uz ISMA “Premjers” vidusskolas pamatā T. Šamšinas vadībā 11. klašu skolēni: Edvards Jansons (72. Rīgas vidusskola) un Beate Pikele (Rīgas Ostvalda vidusskola) tika sagatavoti un prezentēti vēl divi projekti. Šie jaunieši arī ieguva augstos vērtējumus, balvas un sertifikātus.

Apsveicam visus laureātus un viņu vadītāju ar veiksmīgo projektu aizstāvēšanu un novēlām viņiem jaunas uzvaras!