Masļeņica-2016

Piektdien, 11.martā, no plkst. 9:10 līdz 14:00 (starpbrīžos) skola "Premjers" aicina uz gadatirgu!