Vasaras skola pirmsskolas audzēkņiem un jaunāko klašu skolēniem