Mācību programmas

Mazākumtautību pamatizglītības programma kods - 21011121
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma  kods - 31013021
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma kods - 31012021 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma  kods - 31011021
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (tālmācība)  kods - 31011013
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (tālmācība)  kods - 31011023