Rekvizīti

Saņēmējs:
AS “Izglītības nams”
PVN reģ. Nr. 40003508443
Jur.adr.: Rīga, Lomonosova iela 1, 6.korpuss, LV-1019

Saņēmēja iestāde:
AS Luminor Bank
SWIFT: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV55RIKO0002010088114

Piezīme: Maksājuma uzdevuma mērķī jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MĀCĪBU GADS (par kuru tiek maksāts)

Tālrunis: +371 67100545
E-pasts: gramatvediba@isma.lv