Par mīlestību dažādās valodās

No 6. līdz 10. februārim, valodu nedēļas ietvaros, 1.-12.klašu skolēni piedalījās skolas glītrakstīšanas konkursā ,,Par mīlestību dažādās valodās”. Skolēni ne tikai rakstīja dažādu autoru dzejoļus par mīlestību un draudzību, bet arī paši mēģināja sacerēt dzejoļus.

Klasēs tika organizētas izteiksmīgas dzejas lasīšanas stundas, bet kopā ar vizuālās mākslas skolotāju skolēni izveidoja tematisko zīmējumu izstādi. Valodu nedēļas noslēgumā skolēni un skolotāji bija sagatavojuši svētku koncertu, kura laikā katram skolēnam bija iespēja izpausties, gan kā pasākuma vadītājam, gan organizatoram, gan izpildītājam. Visas dienas garumā 14.februārī bija pieejams ,,Mīlestības pasts” un neviens nepalika bez ievērības un Valentīna dienas sveiciena.

Izsakām pateicību skolas parlamentam, skolotājiem un skolēniem par pasākuma organizēšanu un noslēguma pasākuma īstenošanu!