Reģistrācija kursiem Starptautiskajā Skolā Premjers


Akreditētā Starptautiskā skola Premjers piedāvā nodarbības angļu valodā bērniem no 10 līdz 12 gadu vecumam. Nodarbības tiek vadītas sekojošos priekšmetos: Angļu valoda un literatūra, matemātika, dabaszinības, vēsture, māksla un dizains.
Nodarbību mērķis:

  • Paaugstināt angļu valodas zināšanu līmeni;
  • Dalība interesantās un kognitīvās nodarbībās;
  • Sniegt iespēju bērniem iepazīties un strādāt ar brīnišķīgiem pasniedzējiem;
  • Sagatavot bērnus, kuri vēlas turpināt mācīties IB MYP programmā, iestājpārbaudījumam.

Mūsu pasniedzējiem ir pieredze starptautiskās programmas IB MYP apmācībā, kā arī darba pieredze citās starptautiskās skolās.

Nodarbību kurss – 10 nedēļas, no 22.03.2021 līdz 29.05.2021.

Nodarbības tiek vadītas ZOOM platformā otrdienās un ceturtdienās no 15:15 līdz 16:00..

Vienas nodarbības maksa – 6 eiro