SVARĪGA INFORMĀCIJA

Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 7.janvārī pieņemto lēmumu:

  • 1.-4. klasēm brīvlaiks tiek pagarināts līdz 25. janvārim;
  • 5.-6.klases no 11. janvāra sāk mācības attālināti;
  • 7.-12. klases turpina mācīties attalināti.

Par turpmāko rīcību mācību procesa nodrošināšanā informācija tiks papildināta skolas mājas lapā un E-klasē.