Seminārs skolotājiem Mūsdienu inovatīvās metodes darbā ar jaunatni. Personība. Izglītība. Karjera. Panākumi.”