VECĀKU DALĪBA BĒRNA KARJERAS PLĀNOŠANAS PROCESĀ

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam, - uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti,
 • sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem,
 • audziniet bērnu darbībā,
 • palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz,
 • ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savām interesēm,
 • ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības,
 • jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus,
 • jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi,
 • jāiedrošina spert nākamo soli.

MOTIVĒJOŠI VECĀKI:

 • pamana un priecājas par bērna veiksmēm,
 • liek akcentu uz to, lai skolēns maksimāli iegulda darbu savu stipro pušu attīstīšanā,
 • palīdz saprast, ka radoša pieeja ir viena no vislielākajām veiksmes formulām karjeras attīstībā jebkurā darba jomā,
 • ir līdzās un atbalsta pat kļūdās un neveiksmēs,
 • palīdz atklāt labās rakstura iezīmes un uzvedību, uzsverot to nozīmību karjeras attīstībā.