Noderīgas saites

Izglītība Latvijā

www.isma.lv Studijas Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā
www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Aktuālās izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunās programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.
www.aiknc.lv Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs. Akreditētās un licencētās studiju programmas.
www.sf.gov.lv Studiju un zinātnes administrācija. Studiju un studējošā kredīta piešķiršanas un atmaksas kārtība.
www.izm.gov.lv LR Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības sistēma, informācija par izglītību, aktualitātes izglītības jautājumos
www.e-klase.lv  
www.skolas.lv Portāli par izglītības jautājumiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem.
www.e-skola.lv Interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes un kursi Rīgā.
www.visc.gov.lv Centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējās izglītības saturs.
www.fonds.lv  
www.vitolufonds.lv Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.

  

Karjeras informācija

www.nva.gov.lv Nodarbinātības valsts aģentūra.
www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija. Sadaļā «Darba devējiem» Latvijas profesiju klasifikators ar profesiju standartiem.
 www.prakse.lv Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti.
www.profesijupasaule.lv Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas.
www.nacstudet.lv Studiju programmas izvēles tests.
www.europass.lv Eiropas standarti CV izveidei.
www.jaunatne.gov.lv  
http://europa.eu/youth Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti.
www.virtualaprakse.lv Portāls uzņēmumu iepazīšanai.
www.cv.lv  
www.cvor.lv  
www.workingday.lv  
www.mansdarbs.lv  
www.e-darbs.lv  
www.jobs.lv  
www.vakance.lv  

  

Portāli darba meklētājiem Latvijā

www.ec.europe.eu/eures   
www.eurobrussels.com  Portāli darba meklētājiem Eiropā.
www.am.gov.lv/lv  LR Ārlietu ministrija. Slejas «Ārpolitika» sadaļā «Eiropas Savienība» informācija par darbu un stažēšanos Eiropas Savienības (ES) institūcijās un Eiropas Komisijas (EK) vēlēšanu novērošanas misijās.

 

Noderīgi informācijas avoti

www.aic.lv Akadēmiskās informācijas centrs. Ārzemju diplomu atzīšana Latvijā.
www.viaa.gov.lv Sadaļā «Euroguidance» informācija skolotājiem un karjeras konsultantiem, informatīvie un metodiskie materiāli karjeras atbalstam. Starptautiskā pieredze un sadarbības iespējas. Sadaļā «Eurydice» apkopota informācija un analītiski pārskati par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm.
www.brauktvainebraukt.lv  
www.dreamfoundation.eu Pārbaudi vai esi gatavs ārzemju pieredzei.
www.euroguidance.net Eiropas karjeras attīstības atbalsta ekspertu tīkls «Guidenet». Informācijas politikas plānotājiem, karjeras konsultantiem un citiem karjeras atbalsta sistēmas pārstāvjiem.
www.ec.europa.eu/education Mūžizglītība un mobilitātes ES: politika, izglītība un apmācības, programmas, ziņojumi un pētījumi.
www.refernet.lv Eiropas valstu profesionālā izglītības sistēma, politika, pētījumi un prakse.
www.oecd.org Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Pētījumi, rekomendācijas, publikācijas, statistika un indikatori izglītības un karjeras atbalsta jomā.
www.cedefop.europa.eu Eiropas Profesionālās izglītības centrs, Profesionālās izglītības un apmācību sistēmu un politikas pētījumi, analīze u.c.
www.etwinning.lv Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.
www.career-guide.eu Portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības veicināšanai starp skolām.
www.etf.europa.eu Eiropas apmācību fonds. Cilvēkresursu attīstība, izglītība, nodarbinātība, inovācijas, pētījumi, projekti, publikācijas.
www.planet-beruf.de Vācijas Federatīvās Republikas nodarbinātības portāls jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem.
www.learndirect.co.uk E-padomi un e-mācības.
www.balticcouncil.org Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
www.educationusa.lv Studiju iespējas ASV.
www.studyinaustralia.gov.au Studiju iespējas Austrālijā.
www.edu.ru Studiju iespējas Krievijā.
www.bachelorsportal.eu Bakalaura studijas Eiropā.
www.mastersportal.eu Maģistrantūras studijas Eiropā.
www.shortcoursesportal.eu Kursi Eiropā.
www.scholarshipportal.eu Stipendiju programmas Eiropā.
www.ergoeducation.com Kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.
www.intstudy.com Studiju iespējas dažādās valstīs, informācija par augstskolām un padomi.
www.afs.lv  
www.yfu.lv Skolēnu apmaiņas programmas
www.net-guidance.com E-pakalpojumi profesijas un atbilstošas izglītības izvēlei.
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls. Karjeras atbalsta politika un prakse Eiropas valstīs.