Tālmācība

ISMA vidusskola “Premjers” ir viena no pirmajām izglītības iestādēm, kas piedāvā Tev iespēju iegūt vidējo izglītību tālmācībā!

Izglītības programmas nosaukums: „Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma”.
Izglītības programmas kods: 31011013 (tālmācība), 31011023 (tālmācība).
Izglītības apgūves valoda: latviešu, krievu.

Izglītības ieguves priekšrocības:
1. Jūs varat izvēlēties sev ērtāko mācīšanās laiku un tempu, atgriežoties pie grūtāk izprotamām lietām.
2. Jūs varat uzsākt mācības jebkurā brīdī.
3. Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai dzīvesvietas.
4. Izglītības programmas īstenošanā audzēkņi izmanto obligāto mācību literatūru, kā arī izglītības iestādes izveidotos tālmācības papildmateriālus.
5. Uzsākot tālmācības kursu, nav jākārto iestājeksāmeni.

Uz visiem jautājumiem par skolu Jums atbildēs pa tālruni:

Skolas direktore: Inga Bričinska +371 67218501 
Direktora vietnieki: +371 67218503
E-pasts: skola@isma.lv