PROJEKTU NEDĒĻA "IEKĀP KARJERAS KURPĒS”

VIETA: ISMA vidusskola "PREMJERS"
LAIKS: 2015.gada 9.-13.marts, 8.30-14.00
DALĪBNIEKI: ISMA vidusskolas "PREMJERS"
                    1.-11. klašu skolēni,
                    klašu audzinātāji,
                    priekšmetu skolotāji.

NOLIKUMS