Ēnu diena - 11.februāris

Ēnu diena ir pasaulē populārs karjeras izglītības pasākums, kurā aicināti piedalīties visi (1.-12. klašu) skolēni. Latvijā pasākumu organizē praktiskās biznesa izglītības biedrība Junior Achievement -Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija).

Ēnu diena ir unikāla iespēja jauniešiem iepazīties ar sev interesējošo nozari un profesiju, lai izdarītu pareizo izglītības un karjeras izvēli. Šai pasākumā ik gadu satiekas vairāk nekā 15 tūkstoši talantīgāko un motivētāko skolēnu un aptuveni 700 labāko un progresīvāko Latvijas uzņēmumu, organizāciju un valsts institūciju profesionāļu.

„Nākotnē sagaidīsim daudzu jaunu profesiju rašanos, tāpēc būs nepieciešami cilvēki, kuriem piemīt uzņēmējspējas - ātri reaģēt dažādās situācijas un apgūt jaunas prasmes. Lai nākotnē sevi veiksmīgi prezentētu darba tirgū, nepieciešams to izzināt jau tagad.  Tā ir iespēja eksperimentēt un pārliecināties par savām interesēm un prasmēm, turklāt darīt to bez maksas,” saka Jānis Krievāns, JA-YE Latvija valdes priekšsēdētājs. 

Tuvākas ziņas par Ēnu dienas 2015 norisi un dalībnieku reģistrāciju – portālā www.enudiena.lv un http://www.jal.lv/. Skolā konsultācijas un palīdzību aizpildot anketas sniegs klases audzinātājs

Mērķis: veicināt skolēnos karjeras izvēles un sadarbības prasmes jau no pirmajiem skolas gadiem, piedaloties Ēnu dienas pasākumos.

Uzdevumi:
1) radīt skolēnos interesi un priekšstatu par profesiju pasaules daudzveidību un darba saturu;
2) paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem dažādu darbības jomu pārstāvjiem;
3) demonstrēt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām;
4) iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba tirgum;
5) veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, starp dažādu paaudžu pārstāvjiem sekmīgai bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā.

Mērķauditorija: ISMA vidusskolas ,,Premjers” 1. – 12.klašu skolēni.

Laiks: 2015.gada 11.februāris

Pieteikšanās līdz 2015. gada 4.februārim

Ēnu dienas informatīvā lapa: www.enudiena.lv