Skolotāji

Lilija Firsova
Direktora vietniece sākumskolā
Sākumskolas skolotāja
Marina Sule
Sākumskolas skolotāja
Jekaterina Budo
Angļu valodas skolotāja
Ludmila Nazarova
Sākumskolas skolotāja
Nataļja Karatun
Programmēšanas skolotāja
Nataļja Sverčkova
Krievu valodas un literatūras skolotāja
Anastasija Dimitrijeva
Bioloģijas skolotāja
Sporta skolotāja
Elvira Sitnika
Matemātikas skolotāja
Informātikas skolotāja
Irina Jeremejeva
Angļu valodas skolotāja
Agata Prakaše
Krievu valodas un literatūras skolotāja
Aija Zeltiņa
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Irina Kazakova
Matemātikas skolotāja
Jeļena Savostina
Latviešu valodas un angļu valodas skolotāja
Marina Bogdanova
Ķīmijas skolotāja
Nikolajs Baborikins
Fizikas skolotājs
Tatjana Šamšina
Matemātikas skolotāja
Valentīna Petlaha
Krievu valodas un literatūras skolotāja
Viktorija Riashchenko
Ekonomikas skolotāja