Svētki

1.septembris Zinību diena 
1.oktobris Skolotāju diena 
14.oktobris Pirmā kursa studentu apsveikumi
31.oktobris Visu svēto diena
8.novembris Skolas dzimšanas diena 
Decembra beigās Jaungada diskotēka 
14.februārī Svētā Valentīna diena 
23.februārī Skolas aizstāvju diena 
8.matā Starptautiskā sieviešu diena
1.aprīlī Vispasaules joku diena
Aprīlis Meteņi
Аprīlis Lieldienas
Maijs Pēdējais zvans 
Jūnijs Izlaidums