Domā zaļi (Think Green)

Šī tīmekļa vietne ir sagatavota Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projektam "Domā zaļi".

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Programma Erasmus+
Pamatdarbība Sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā
Darbība KA229 – Skolu apmaiņas partnerības
Projekta nosaukums Domā zaļi (Think Green)
Projekta numurs 2018-1-BG01-KA229-047828_2
Projekta laiks 01.09.2018. – 31.08.2020.
Apstiprinātais finansējums 28129,00 EUR
Dalībnieki Profesionalna gimnaziya po turizam “D-r Vasil Beron” (Bulgārija)
Centrul Scolar de Educatie Incluziva Turnu Rosu (Rumānija)
Fethiye Anadolu Imam Hatip Lisesi (Turcija)
ISMA vidusskola “Premjers” (Latvija)
Projekta koordinators Profesionalna gimnaziya po turizam “D-r Vasil Beron” (Bulgārija)
Projekta mērķis

- palīdzēt veidot ekoloģisku attieksmi pret dabu
- padziļināt izpratni par enerģijas taupīšanas nozīmi, reciklēšanu un alternatīvu enerģijas avotu atklāšanu
- uzlabot angļu valodas prasmes
- padziļināt zināšanas par Eiropas kultūru, valodu un vērtību daudzveidību
- paplašināt skolēnu izpratni par zaļo nākotni un integrācijas procesiem Eiropā

Projekta mājas lapa http://thinkgreen.cseiturnurosu.ro

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES

 • Novembris, 2018 – Skolotāju apmācības Turcijā (5 skolotāji)
 • Marts, 2019 – LTTA 1 (Skolēnu grupu tikšanās) Bulgārijā (9 skolēni un 3 pavadošie skolotāji)
 • Oktobris, 2019 – LTTA 2 (Skolēnu grupu tikšanās) Rumānijā (9 skolēni un 3 pavadošie skolotāji)
 • Aprīlis, 2020 – LTTA 3 (Skolēnu grupu tikšanās) Latvijā

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES

 • Projekta dalībnieku grupu regulārās tikšanās un radošās darbnīcas.
 • Logo konkurss.
 • Informatīvo plakātu izveide.
 • Erasmus+ “info stūrīša” izveide.
 • Eseju rakstīšana par tematiem „Enerģija ir viss”, „Planēta ir dzīva”.
 • Atjaunojamo enerģijas avotu izpēte (prezentācija).
 • Ziņojumi par šādām tēmām: Ko un kā pārstrādāt un darīt, lai taupītu enerģiju; Enerģijas uzglabāšanas veidi; Kā taupīt enerģiju mājās un skolā.
 • Interaktīva karte “Atjaunojamie enerģijas avoti Latvijā”.
 • Izstrādājumu no pārstrādātiem materiāliem izstāde.
 • Foto izstāde „Par tīru pasauli”.
 • Zemes nākotnes dzīves vizualizācija.
 • Atjaunojamo enerģijas avotu modeļu izstāde.
 • Kampaņa „Saglabājiet dabu” - skolas apkārtnes sakopšana.
 • Regulāra informācijas papildināšana par projekta aktivitātēm un labās prakses piemēriem grupas lapā Facebook un partnerskolu mājas lapās.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

Tālrunis: +371 29639373
E-pasts: katerina.budo@inbox.lv
Projekta vadītāja: Jekaterina Budo

Vairāk informācijas par projekta aktivitātēm var uzzināt Facebook un skolas mājaslapā.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un ec.europa.eu.