Sociālo problēmu atspoguļojums filmās (Approaching Social Issues by Films)

Šī tīmekļa vietne ir sagatavota Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projektam "Sociālo problēmu atspoguļojums filmās" (Approaching Social Issues by Films).

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Programma Erasmus+
Pamatdarbības Sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā
Darbība KA229 – School Exchange Partnerships
Projekta nosaukums "Sociālo problēmu atspoguļojums filmās" (Approaching Social Issues by Films)
Projekta numurs 2018-1-DE03-KA229-047441_3
Projekta ilgums 01.09.2018. – 31.08.2020.
Apstiprinātais finansējums 25970,00 EUR
Dalībnieki Friedrich-Ebert-Schule Giessen (Vācija)
Szkola Podstawowa Nr 25 z Oddzialami Integracyjnymi, Zespol Szkol nr 19 (Polija)
I.I.S.S.Giovanni Caboto (Itālija)
OZEL KARABAGLAR OGUZHAN OZKAYA FEN LISESI (Turcija)
ISMA vidusskola “Premjers” (Latvija)
Projekta koordinators Friedrich-Ebert-Schule Giessen (Vācija)
Projekta mērķi

- veidot komunikācijas un starppersonu prasmes
- attīstīt IKT prasmes un digitālo kompetenci
- pilnveidot radošumu un kritiskās domāšanas prasmes
- rosināt skolēnus aktīvi iesaistīties sociālo problēmu risināšanā
- veidot praktiskās iemaņas filmu veidošanā
- izprast mūzikas un skaņas nozīmi filmu veidošanā
- veicināt starpdisciplināro domāšanu savienojot dažādus elementus
- veicināt izpratni par raksturīgām iezīmēm, līdzīgo un atšķirīgo kultūrā
- uzlabot angļu valodas prasmes un iepazīties ar citām ES valodām

Projekta mājas lapa https://socialissuesbyfilm.wixsite.com/erasmus

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES

 • Novembris, 2018 – Skolotāju apmācības Vācijā (2 skolotāji)
 • Februāris, 2019 – LTTA 1 (Skolēnu grupu tikšanās) Itālijā (6 skolēni un 2 pavadošie skolotāji)
 • Maijs, 2019 – LTTA 2 (Skolēnu grupu tikšanās) Polijā (6 skolēni un 2 pavadošie skolotāji)
 • Oktobris, 2019 – LTTA 3 (Skolēnu grupu tikšanās) Latvijā
 • Aprīlis, 2020 – LTTA 4 (Skolēnu grupu tikšanās) Turcijā (6 skolēni un 2 pavadošie skolotāji)

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES

 • Projekta dalībnieku grupu regulārās tikšanās un radošās darbnīcas.
 • Logo konkurss.
 • Informatīvo plakātu izveide.
 • Erasmus+ “info stūrīša” izveide.
 • Skolēnu filmu kluba aktivitātes (sižetu radīšana, īsfilmu par noteiktajām tēmām veidošana, īsfilmu par parasti izvēlētām tēmām veidošana, īsfilmas par ES raksturu veidošana).
 • Mācību ekskursijas Rīgas kinostudijā, Rīgas kinomuzejā, u.c.
 • Debates par sociālajām problēmām Latvijā.
 • Darba lapu un aptauju izveide.
 • Regulāra informācijas papildināšana par projekta aktivitātēm un labās prakses piemēriem Facebook grupas lapā un partnerskolu mājas lapās.
 • Materiālu vākšana bukletam “Padomi filmu veidošanai”.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

Tālrunis: +371 29639373
E-pasts: katerina.budo@inbox.lv
Projekta vadītāja: Jekaterina Budo

Vairāk informācijas par projekta aktivitātēm var uzzināt Facebook un skolas mājas lapā.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un ec.europa.eu.