Olimpiādes

Balvas uzvarētājiem:

  • 1. vietas ieguvējs pirmo akadēmisko gadu ISMA mācās bez maksas,
  • 2. vietas ieguvējam pirmajā akadēmiskajā gadā studiju maksas atlaide 50% apmērā,
  • 3. vietas ieguvējam pirmajā akadēmiskajā gadā studiju maksas atlaide 25% apmērā.