Administrācija

"Izglītības nams" prezidents 
Romans Djakons

Skolas "Premjers" direktore
 Inga Bričinska

 Direktores vietniece mācību darbā
Gita Putriņa

Direktores vietniece sākumskolā
Lilija Firsova