Starptautiskais Bakalaurāts Middle Years Programme

International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP) (IB pamatskolas programma) piedāvā mācības angļu un dzimtajā valodā vidusskolā "Premjers".

ISMA Premjers ir skola-kandidāts MYP. IB Pasaules skolām ir kopīga filozofija - apņemšanās nodrošināt kvalitatīvu, izaicinošu, starptautisku izglītību, kas, mūsuprāt, ir svarīga mūsu skolēniem.

Sākot ar 2018. gada septembri vidusskolā "Premjers" startē Starptautiskā Bakalaurāta programma 5. - 9. klasēm. Starptautiskais Bakalaurāts jeb IB ir starptautiski atzīta mācību programma, kas palīdz audzēkņiem iestāties ārzemju augstskolās. International Baccalaureate priekšrocība ir skolēnu vispusīgāka attīstība, kā akadēmiskās, tā arī personīgās izaugsmes ziņā.

Lai tiktu uzņemtiem Starptautiskā Bakalaurāta programmā, pretendentiem jānokārto angļu valodas tests. Jūs varat vienoties par testa kārtošanas laiku, sazinoties ar mums 24 stundas pirms plānotās testa kārtošanas.

Centralizētās testēšanas mērķis ir noteikt angļu valodas prasmju līmeni, lai varētu veiksmīgi apgūt IB MYP programmu.

Uzņemšanas IB MYP laikā tiek ņemtas vēra rekomendācijas vēstules no mācību iestādēm.

Vidusskolas ISMA "Premjers" vispārīgie uzņemšanas noteikumi ir atrodami šeit.

Oficiālā tīmekļa vietne: www.ibo.org

Sīkāka informācija telefoniski: +371 67218501, +371 26588539, +371 29569515.

NOSAKIET SAVA BĒRNA NĀKOTNI JAU TAGAD!