ĒNU DIENAS ARHĪVS

ISMA VIDUSSKOLAS SKOLĒNI PIEDALĀS ĒNU DIENĀ SAEIMĀ

Ņemot vērā valstī pastāvošos pulcēšanās ierobežojumus un neprognozējamu epidemioloģisko situāciju tuvākajos mēnešos, ĒNU DIENA 10. februārī tiek atcelta.

Tad atskatīsimies pagātnē. Ēnu diena Saeimā bija liels piedzīvojums. Ēnojām Saeimas deputātus.
Noteikti ieguvām svarīgas atziņas par deputātu darbu un pienākumiem valsts priekšā. Visas dienas garumā iepazināmies ar dažādiem deputātiem, viņu pienākumiem, apmeklējām sēdes, kurās tika apspriesti valstij svarīgi likumi.
Neaizmirstams piedzīvojums.